ČT Author Cup 2019

Tohoto závodu horských kol v Jizerkách se 12.10. účastnili i dva naši členové Honzové Juklíček a Pavlů

Na startu

A jejich výsledky?

Děkujeme za reprezentaci našeho klubu a gratulujeme k hodnotnému sportovnímu výkonu.

Děkujeme také dalším dvěma našim členům Vláďovi Václavkovi a Zbyňkovi Motyčkovi, kteří na této akci byli součástí pořadatelského týmu.

44. ročník Václavských pochodů

TRASY:

Pěší 8 km:

Od startu na náměstí po cyklotrase č. 3059 do Zámecké ulice, kde se napojíme na žlutou TZ, po které pokračujeme přes rozcestí u zámku, okolo tenisových kurtů až hlavní silnici směr Raspenava – odsud vlevo po vlastním značení k býv. Státnímu statku, kde bude KONTROLA. Dále stále po vlastním značení ke školnímu statku, přes Supí vrch pod nímž se napojíme na cyklotrasu č. 3059 rovně až k silnici na Krásný Les. Tu přejdeme a dále po vlastním značení přes les Bažantnice, Jaklovo údolí až na rozhlednu do cíle na rozhledně.

Pěší 15 km

Od startu na náměstí po žluté TZ Mezibranskou ulicí až na most přes řeku Smědou, za křižovatkou podél hl. silnice na Liberec po modré TZ až na Větrov k autobusové zast. u hasičské zbrojnice a dále po vlastním značení až k rozcestí Větrov-Zátiší – dále po žluté TZ vlevo směr Frýdlant, až přejdeme přes viadukt přes žel. trať, tak u odbočky ke kurtům rovně po vlastním značení k býv. státnímu statku, kde bude KONTROLA. Dále spolu s tratí 8 km až do cíle na rozhledně.

Pěší 25 km

Od startu spolu s trasou 15 km až do Větrova k autobusové zast. u hasičské zbrojnice a dále po modré TZ přes Dětřichov, směr Heřmanice po té co přjdete na hlavní silnici Dětřichov – Heřmanice (kousek nad Kodešovo skálou) tuto silnici přejdete a po vlastním značení asi 1 km se opět připojíte na modrou TZ po které se dáte vlevo až k rozcestí  Kristiánov – můstek a dále pokračujete po cyklotrase č. 3039 na Albrechtice bus, kde bude KONTROLA. Dále po zelené TZ  na rozcestí pod Špičákem – dále po žluté TZ přes Špičák na rozcestí Hřebenový buk – dále po žluté TZ přes Zátiší, Hág, až přejdeme přes viadukt přes žel. trať, tak u odbočky ke kurtům rovně po vlastním značení k býv. Státnímu statku, kde bude KONTROLA. Dále stále po vlastním značení ke školnímu statku, kde se dáme vlevo po zelené TZ až k rozcestí Frýdlant-zámek, zde vpravo po zelené TZ  do Zámecké ulici a po cyklotrase č. 3016(a 3059) dojdeme až na Náměstí T.G.M. Zde se před radnicí dáme doprava po žluté TZ, která nás dovede přes Havlíčkovo nám. a Strmou ulicí až do cíle na rozhledně.

Pěší 35 km

Od startu spolu s trasou 25 km až  na rozcestí Hřebenový buk – dále po  zelené TZ do Oldřichovského sedla – dále po modré TZ kolem Kamene republiky až do Raspenavy k rozcestí U Wildnerů – dále po zelené TZ ,ze které za Raspenavou odbočíme spolu s cyklostezkou č. 3016 (šipka vlastního značení)  a po této cyklostezce dojdeme podél  řeky až k býv. státnímu statku, kde bude KONTROLA. Dále opět spolu s trasou 25 km až do cíle.

Cyklo 32 km

Od startu na náměstí po cyklotrase č. 3059 ulicí  Č.S.A., Zámeckou, okolo zemědělské školy, přes Krásný Les, Dolní Řasnici k bývalé Prefě na křižovatku na Horní Řasnici. Odsud dál rovně po silnici směr Jindřichovice až k větrné elektrárně, kde odbočíme doprava směr  Nové Město. Zde přijedeme k benzinové stanici, kde odbočíme doleva na hlavní silnici po které dojedeme až na náměstí kde bude KONTROLA.  Zde se napojíme na cyklotrasu č. 3006, po které pojedeme přes Ludvíkov do Raspenavy.Na vjezdu do Raspenavy odbočíme vpravo na cyklotrasu č. 3063 a u Raspenavského mlýna se napojíme na cyklotrasu č. 3016 po níž pokračujeme tzv. zadní Raspenavou a podél řeky Smědá až k do Frýdlantu k býv. státnímu statku kde bude KONTROLA.  Odsud dále po stejné vyklotrase č. 3016 až k Frýdlantskému hřbitovu, kde je značená odbočka na Frýdlantskou rozhlednu a cíl.

Cyklo 50 km

Spolu s trasou 32 km až do Nového Města na náměstí kde bude KONTROLA. Zde doleva po silnici směr státní hranice s Polskem. Asi po 2 km cca 400 metrů za Klingerovou hrobkou odbočíme vpravo a po žluté TZ pojedeme přes Streitův obrázek až na rozcestí U Červeného buku. Dále po zelené TZ  až k Bartlově boudě. Zde vpravo po cyklostezce č. 3016 až do Hejnic, kde za klášterem odbočíme vlevo  směr  Ferdinandov. Cestou  na  Ferdinandov se za mostem přes řeku napojíme na cyklotrasu č. 3006 po které dojedeme k rozcestí u bývalé Lesní restaurace kde odbočíme vpravo na cyklotrasu č. 3064 a pokračujeme okolo Hospody  U Cimpla, Penzionu Hubert až na rozcestí u řeky Smědé, kde odbočíme vpravo po cyklotrase č. 3016 a asi po 600 metrech odbočíme vlevo po vlastním značení přes most přes řeku Smědou do Lužce k odbočce na Peklo, kde se napojíme na cyklotrasu č. 3063 po níž pokračujeme přes Peklo až k Raspenavskému mlýnu odkud pokračujeme po cyklotrase č. 3016 spolu s trasou 32 km až do cíle.

Cyklo 75 km

Od startu na náměstí pojedeme ulicí Míru až k mostu přes řeku Smědou – dále po hlavní směr Liberec a cca 100m pod kruhovým objezdem odbočíme doleva a pojedeme na Větrov až na křižovatku u hasičské zbrojnice, kde se dáme doprava směr Liberec – přijedeme k hlavní silnici – pojedeme vlevo směr Liberec a asi po 500 metrech odbočíme vpravo na Dětřichov přes který pojedeme až do Heřmanic, kde před místním obchůdkem odbočíme doprava na cyklotrasu č. 3039 po které pokračujeme směr Kunratice,  Vísku, Minkovice do Višňové kde před žst odbočíme vpravo na cyklotrasu č. 3016 do Předlánců. Zde u místní restaurace pojedeme doleva směr Pertoltice. Až přijedeme do Pertoltic k hlavní silnici tu přejedeme a podél restaurace pokračujeme rovně do Horních Pertoltic až se napojíme na cyklotrasu č. 3006 po které se dáme doprava  a pojedeme přes Bulovku horní ves, U spálenky, Horní Řasnici až na křižovatku u větrné elektrárny, kde budeme pokračovat rovně po silnici do Nového Města. Zde přijedeme k benzinové stanici, kde odbočíme doleva na hlavní silnici po které dojedeme až na náměstí kde bude KONTROLA. Dále společně s trasou 50km až do cíle. 

Kočárková 1 (4km)

Od startu na náměstí po cyklotrase č. 3059 do Zámecké ulice, dojdeme až na křižovatku pod zemědělskou školu kde odbočíme vlevo po vlastním značení, kloem učiliště, základní školy v Bělíkově ulici až na křžovatku Bělíkovy a Fügnerovy ulice – odtud po vlastním značenív vpravo Fügnerovou ulicí až k přechodu pro chodce u autbusové zastávky U nemocnice – přejdeme tento přechod k zastávce, od ní dojdeme k nemocnici a od nemocnice se dáme vlevo Lužickou ulicí až ke křižovatce u gymnázia kde se dáme vpravo a po žluté TZ okolo skateparku a Stmou ulicí dojdeme až do cíle k Frýdlantské rozhledně.

Kočárková 2 (6km)

Od startu na náměstí po cyklotrase č. 3059 do Zámecké ulice, kde se napojíme na žlutou TZ, po které pokračujeme přes rozcestí u zámku, okolo tenisových kurtů až hlavní silnici směr Raspenava – odsud vlevo po vlastním značení k býv. Státnímu statku, kde bude KONTROLA. Dále stále po vlastním značení ke školnímu statku , kde půjdeme po zelené TZ až na křižovatku u zemědělské školy kde se dáme vpravo po vlastním značení, kloem učiliště, základní školy v Bělíkově ulici až na křžovatku Bělíkovy a Fügnerovy ulice – odtud po vlastním značenív vpravo Fügnerovou ulicí až k přechodu pro chodce u autbusové zastávky U nemocnice – přejdeme tento přechod k zastávce, od ní dojdeme k nemocnici a od nemocnice se dáme vlevo Lužickou ulicí až ke křižovatce u gymnázia kde se dáme vpravo a po žluté TZ okolo skateparku a Stmou ulicí dojdeme až do cíle k Frýdlantské rozhledně.

Novoroční výstup na rozhlednu 2019

Byl první den roku 2019- počasí nic moc,lákalo spíše k lenošení doma u televize.Navzdory tomu se na náměstí dostavilo k registraci před radnici dostavilo na osmdesát příznivců novoroční turistiky. U startu byla možnost se občerstvit teplým čajem,dospělým i něčím výživnějším. V cíli bylo opět připravené občerstvení,pamětní list a možnost si dát česnečku,grog,svařák či doplnit tekutiny čepovaným pivečkem.Jelikož prostory v klubovně turistů nejsou na takový počet návštěvníků přizpůsobené,sloužil v tomto nepříznivém počasí i větší venkovní stan k možnému posezení,což bylo návštěvníky pochvalně kvitováno.Účastníkům pak patří dík za to,že se nedali odradit nevlídným počasím a n ašli si příležitost setkat se s přáteli a ten rok 2019 zahájit aktivně.Pevně věříme,že setkání na naši rozhledně nebylo poslední

Z         Za klub turistů J.Moudrý

Tajný výlet roku 2016

Tajný výlet roku 2016 připravil M. Jurkovič, účast byla velmi pěkná, právě tak jako počasí. Že to byl tajný bylo tentokrát opravdové. Dobrá nálada panovala již ve vlaku a i cestou. V Mníšku jsme si lámali hlavu kam to půjde dál. Po krásné cestě přes okraj Fojtky, kterou znalo málo z nás se přiblížil ve Studánce „Medvěd“ a byla v očekávání konečná. Po obkroužení tohoto objektu vyvstala velká neznámá. Kamže v těchto končinách. Ukončení ve Stráži n/N. bylo velkým překvapením, tu restauraci snad nikdo z nás neznal. O to to bylo milejší, že tam bylo dost místa, vstřícný personál a slušná jídla. Hodnocení tedy na JEDNA. Novoroční výstup se těžko dokumentuje, ale několik snímků připojím . Počasí nám nahrálo velkou účast. Zvláště letos při pěkném počasí .K registrovaným musím připočítat nejméně ještě 50 osob, kteří si vyšli jen tak. Obě akce Klubu turistů Frýdlant se tedy vydařily. Zdar dalším.

Naučnou stezkou okolo Studence

Prvního dubna proběhl výlet, tentoktát do trochu vzdálenějších končin. Počasí navzdory kalendáři nebylo vůbec aprílové, ale krásné jarní a i díky jemu, navzdory složitějšímu cestování se myslím celkem vydařil. Příjemným zpestřením bylo ukončení v penzionu Helene s vlastním minipivovarem v Kytlici jejichž místní pivo nám zachutnalo – doporučujeme. Přidávám pár fotek od B. Duška.

 

 

Podzimní brigáda a Svatý Martin na rozhledně

Vážení přátelé, turisté,
Uplynulou sobotu proběhly v areálu rozhledny Frýdlant dvě akce.
Dopoledne se za hojné účasti členů našeho klubu, mrazivého počasí a slabého sněžení uskutečnila plánovaná brigáda na zvelebení našeho areálu. Sešlo se opravdu hodně brigádníků, kteří odvedli spoustu práce. Pořezali jsme nějaké drobné nálety a pohrabali jsme napadané listi.
Uklidili jsme v klubovně a po několika  letech jsme se odhodlali k radikálnímu řezu s nádobím v kuchyni. Koupili jsme nové talíře, příbory, hrnky a skleničky různých druhů, částečně za přispění města Frýdlant. Od soboty máme v klubovně všechno nádobí sjednocené a dostatek od každého druhu.
Pro všechny účastníky brigády bylo zajištěno občerstvení ve formě výborné gulášovky a soudku svijanského piva Zámecký máz 11°. Některé účastnice opět přinesly výborné pečené domácí sladkosti, tak se hned lépe pracovalo…
Chtěli bychom všem velmi poděkovat za odvedenou práci. V letošní zimě bychom chtěli všechny poprosit o účast na zřejmě dvou dalších brigádách. Termíny včas oznámíme.
V podvečer po brigádě jsme se sešli na rozhledně, abychom oslavili tradici staročeského zvyku Svatého Martina.
Ochutnali jsme nová letošní vína a dále i loňská kvalitní vína za super ceny. Jako svatomartinské  menu se podávala husí paštika, husí kaldoun a husí stehna s knedlíkem a zelím. Na výběr bylo rovněž pečené vepřové koleno.
Podle ohlasů zúčastněných se akce vydařila, dobře jsme se pobavili a i husa byla výborná.
Letošní akce proběhla za účasti celkem dvaceti lidí.
Rádi bychom tímto nastartovali novou tradici posezení v naší klubovně při příležitosti Svatého Martina.
Výbor KTF.